BIOGASSANLEGG

Bondens egen produksjon av
energi, biogjødsel og fjerning av klimagass

Hva er Nordisk Biogass?

Forespørsel

For å få et tilbud som er tilpasset deg, fyll ut skjemaet og vi tar kontakt.

 
 

ER DET IKKE PÅ TIDE Å BLI SELVFORSYNT MED ENERGI?

This is Tooltip!

Nå kan du produsere din egen strøm og biogjødsel, samtidig som du reduserer klimagassutslipp

Biogassanlegg på Eide, Nordmøre

En viktig del av klimaløsningen

Gjennom Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å kutte klimagassutslipp.

I 2020 kom Klimakur2030 som beskriver tiltak og virkemidler for å kutte klimagassutslipp frem mot 2030.
Ifølge utslippsframskrivningene fra nasjonalbudsjettet i 2020 er det forventet at 20% av ikke-kvotepliktige klimagassutslipp i tidsrommet 2021-2030 vil komme fra jordbruket. På grunn av dette er det utredet 16 konkrete tiltak for å kutte utslipp i jordbrukssektoren, hvorav 5 av tiltakene er diverse gjødslingstiltak.

Et av gjødslingstiltakene er at husdyrgjødsel skal bukes for å produsere biogass. Det er beregnet at 300 000 tonn CO2-ekvivalenter kan reduseres gjennom at husdyrgjødsel brukes i produksjon av biogass.