Telemarksreaktoren - ABR10

Biogass er en gass som i hovedsak består av metan og karbondioksid, men har også små mengder av giftige gasser (ammoniakk, hydrogensulfid, andre organiske forbindelser) og vanndamp. I biogassen kan mengden metangass variere fra 50-70% avhengig av hvilket organisk materiale som er brukt i nedbrytinga.

ABR10 - forbrenner gassene og genererer strøm

et bærekraftig valg for bonden

Hva er Telemarks-reaktoren?

Telemarksreaktoren er en biogassreaktor som benytter husdyrsmøkk til å lage biogass og biogjødsel

Hvorfor trengs reaktoren?

Telemarksreaktoren gir økonomisk vekst og gjør jordbrukssektoren mer bærekraftig. Den minimerer luktproblemer på gården.

Hvem kan ha en biogassreaktor?

Bønder med tilgang til husdyrsmøkk, renseanlegg for kloakk og aktører med større mengder fiskesla.

Hvordan vite at reaktoren er lønnsom?

Telemark Technologies produserer og leverer Telemarksreaktoren. Vi kartlegger gårdens potensiale og hjelper deg gjennom prosessen.

PATENTERT GARDSANLEGG

Økt gjødselskvalitet

Bedrer økonomien

Forstsikring

Stressreduserende

Telemark Technologies’ patenterte gardsanelgg kompakt konstruert som sikrer en enkel transport på offentlig vei. Den kompakte konstruksjonen gjør installasjon mulig på de fleste gårder.

Anlegget er også stressreduserende da det minsker lukt betraktlig som igjen fører til mindre klager, og at man kan spre møkk når det selv passer.