TELEMARKSREAKTOREN

for reduksjon av klimagasser fra landbruket

SEND OSS EN FORESPØRSEL

I TELEMARK TEKNOLOGIPARK, NOTODDEN

Nordisk Biogass bruker avfallsprodukter fra landbruksproduksjon som verdifulle ressurser for produksjon av energi.

Energien produseres og brukes lokalt på gården og restproduktet er et optimalisert gjødselpreparat som lettere tas opp av planter og dermed reduserer utlekkingen av næringsstoffer til det lokale vannmiljøet.

Anlegget reduserer gårdens totale utslipp av klimagasser på flere parametere.

En viktig del av klimaløsningen

Gjennom Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å kutte klimagassutslipp.

I 2020 kom Klimakur2030 som beskriver tiltak og virkemidler for å kutte klimagassutslipp frem mot 2030.
Ifølge utslippsframskrivningene fra nasjonalbudsjettet i 2020 er det forventet at 20% av ikke-kvotepliktige klimagassutslipp i tidsrommet 2021-2030 vil komme fra jordbruket. På grunn av dette er det utredet 16 konkrete tiltak for å kutte utslipp i jordbrukssektoren, hvorav 5 av tiltakene er diverse gjødslingstiltak.

Et av gjødslingstiltakene er at husdyrgjødsel skal bukes for å produsere biogass. Det er beregnet at 300 000 tonn CO2-ekvivalenter kan reduseres gjennom at husdyrgjødsel brukes i produksjon av biogass.

Desentralisert teknologistruktur

Gjennom Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å kutte klimagassutslipp.

I 2020 kom Klimakur2030 som beskriver tiltak og virkemidler for å kutte klimagassutslipp frem mot 2030.
Ifølge utslippsframskrivningene fra nasjonalbudsjettet i 2020 er det forventet at 20% av ikke-kvotepliktige klimagassutslipp i tidsrommet 2021-2030 vil komme fra jordbruket. På grunn av dette er det utredet 16 konkrete tiltak for å kutte utslipp i jordbrukssektoren, hvorav 5 av tiltakene er diverse gjødslingstiltak.

Et av gjødslingstiltakene er at husdyrgjødsel skal bukes for å produsere biogass. Det er beregnet at 300 000 tonn CO2-ekvivalenter kan reduseres gjennom at husdyrgjødsel brukes i produksjon av biogass.

Telemarksreaktoren

et bærekraftig valg for bonden

Hva er Telemarks-reaktoren?

Telemarksreaktoren er en biogassreaktor som benytter husdyrsmøkk til å lage biogass og biogjødsel

Hvorfor trengs reaktoren?

Telemarksreaktoren gir økonomisk vekst og gjør jordbrukssektoren mer bærekraftig. Den minimerer luktproblemer på gården.

Hvem kan ha en biogassreaktor?

Bønder med tilgang til husdyrsmøkk, renseanlegg for kloakk og aktører med større mengder fiskesla.

Hvordan vite at reaktoren er lønnsom?

Telemark Technologies produserer og leverer Telemarksreaktoren. Vi kartlegger gårdens potensiale og hjelper deg gjennom prosessen.

PATENTERT GARDSANLEGG

Beskrivende tekst om denne prosessen

Beskrivende tekst om denne prosessen

Beskrivende tekst om denne prosessen

Beskrivende tekst om denne prosessen

Beskrivende tekst om denne prosessen

Beskrivende tekst om denne prosessen

Beskrivende tekst om denne prosessen

Er du klar?

Telemark Technologies vil hjelpe deg gjennom hele prosessen dersom du ønsker din egen Telemarksreaktor. Ved å ta kontakt med oss på tlf. (+47) 952 66 377 eller e-post post@telemarktechnologies.no kan vi gi deg et uforpliktende tilbud.
Thursday, August 31, 2020
1994
Hydro initierte forskning og utvikling for gjenbruk av næringssalter.
Thursday, August 31, 2020
Thursday, August 29, 2020
1995
USN ble engasjert i forskninga med fokus på biogass-teknologi.
Thursday, August 29, 2020
Thursday, August 28, 2020
1997
Første pilotforsøk med gårdsanlegg for biogass.
Thursday, August 28, 2020
Thursday, August 27, 2020
1998
Biogassanlegg for matavfall ble utviklet.
Thursday, August 27, 2020
Thursday, August 27, 2020
2015
Anlegg for matavfall er blitt en veletablert teknologi i Norge.
Thursday, August 27, 2020
Thursday, August 27, 2020
2018
Telemarks-reaktoren blir patentert.
Thursday, August 27, 2020
Thursday, August 27, 2020
2019
Yara blir medeier av patentet til Telemarks-reaktoren
Thursday, August 27, 2020
Thursday, August 27, 2020
2020
Oppstart og kontinuerlig drift av ABR10 på gårdsbruket på Holt ved Tvedestrand vgs.
Thursday, August 27, 2020
Thursday, August 27, 2020
2021
Installasjon av ABR10 på Nome videregående skole avdeling Søve.
Thursday, August 27, 2020